Harga Gadaian Ar-Rahnu X'Change - Feb 22, 2024

4

Harga Gadaian Ar-Rahnu X'Change - Feb 21, 2024

8

Harga Gadaian Ar-Rahnu X'Change - Feb 20, 2024

6

Harga Gadaian Ar-Rahnu X'Change - Feb 19, 2024

7

Harga Gadaian Ar-Rahnu X'Change - Feb 16, 2024

6

Memenuhi Keperluan Tunai Anda

Apa sahaja keperluan kewangan anda, kami akan memenuhi keperluan anda dengan tunai segera!

Kunjungi cawangan Ar-Rahnu X’Change berdekatan anda untuk menikmati kemudahan pembiayaan bercagarkan emas.

Best Brand Award

2020

E-Branding Awards

Tunai Segera

Tunaikan emas anda di Ar-Rahnu X'Change. Skim Pembiayaan Mikro Kredit Yang Mudah & Pantas.

No 1 Di Malaysia

Francais Pajak Gadai No 1 Di Malaysia.

Tempoh Pembiayaan

Maksimum sehingga 18 bulan (Tertakluk kepada terma & syarat)

Kunjungi Cawangan Kami

Dengan 81 cawangan di seluruh Malaysia, kami sedia membantu anda untuk memenuhi keperluan kewangan anda.

Terma & Syarat

Anda hanya perlu memenuhi terma & syarat yang ditetapkan untuk layak menikmati pembiayaan Pajak Gadai-i kami sehingga maksimum RM350,000

Emas sebagai Cagaran

Kami menerima Barang Kemas / Emas anda sebagai cagaran pembiayaan.

Dokumen Pengenalan Diri

Bawa bersama dokumen pengenalan diri anda .

Tunai Segera

Setelah penilaian emas dilakukan oleh penaksir kami, dan diluluskan .

Francais Pajak Gadai Islam No 1 Di Malaysia

0
Dilancarkan
0
Cawangan
RM 0
Pembiayaan Maksimum

Francaisi ARX

Terima kasih!

16 Tahun Bersama Ar-Rahnu X'Change