AR-RAHNU/ AZ-ZAHAB

 1. Syarat-syarat
  • Warganegara
  • Bukan warganegara
  • 18 tahun dan ke atas
 2. Margin Gadaian
  • 65% daripada nilai marhun (pelanggan baru)
  • 80% daripada nilai marhun (pelanggan berulang)
 3. Had Gadaian
  • Ar-Rahnu: Minimum RM100.00 dan jumlah nilai terkumpul maksimum maximum RM50,000.00 (RM10,000.00 sehari)
  • Az-Zahab: Minimum RM10,001.00 sehari atau nilai terkumpul RM100,000.00
 4. Tempoh Gadaian
  • Ar-Rahnu: Maksimum sehingga 6 bulan dengan tempoh lanjutan
  • Az-Zahab: Maksimum sehingga 3 tahun (bayaran secara ansuran)
 5. Kadar Upah Simpan
  • Had Gadaian : 65%
  • Pinjaman < 1000 : RM 0.65
  • Pinjaman > 1000 : RM 0.75
  • Had Gadaian : 80%
  • Pinjaman < 1000 : RM 0.75
  • Pinjaman > 1000 : RM 0.85
  • * Kadar upah simpan atas nilai marhun bagi setiapRM100.00 (sebulan)
 6. Konsep Shari’ah
  • Qard (pinjaman tanpa faedah)
  • Wadi’ah Yad Dhamanah (simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian)
  • Ujrah (upah simpan)
 7. Keistimewaan
  • Bebas riba’
  • Tiada yuran proses
  • Upah simpan di kira secara harian (maksimum 15 hari)
  • Tempoh gadaian yang fleksibel
  • Perlindungan Takaful sepenuhnya
  • Bayaran pinjaman yang fleksibel

*Tertakluk pada terma & syarat